INmagazine Sayı 18 - Page 19

vakalarının özellikle denetimin zayıf olduğu dönemlerde arttığının bir kanıtı niteliğindedir. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) 2014-2016 yıllarında 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınıyla mücadelede kullanılması öngörülen 124 milyon dolarla ilgili yürütmüş olduğu iç soruşturmasında 6 milyon doların IFRC personeli ve banka çalışanları tarafından suistimal edildiğini açıklamıştır. Ayrıca bu dönemde sahte gümrük faturaları düzenlendiği ve gerçekte var olmayan işçilere ödemeler yapıldığı da tespit edilmiştir. Geçmişte Ebola virüsü ile yaşanan deneyim, ülkelerin mevcut yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının normal zamanlarda son derece başarılı bir şekilde çalışsalar bile kriz zamanlarında etkili olmayabileceğini sinyallemektedir. I. Geçmiş Pandemilerin Yolsuzluk Üzerindeki Etkilerine Genel Bakış Her ne kadar ülkelerin büyük çoğunluğu Covid-19 ile verdikleri mücadeleden başarılı çıkmak amacıyla tüm tıbbi ve finansal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek bu kaynakların doğru dağılımını sağlamak için çaba göstermekte olsalar da geçmiş dönemdeki pandemiler sırasında bazı bireylerin kendi kişisel çıkarları için kamusal rollerinden yararlanarak sağlık sektöründe yol açtıkları yolsuzluklar göz önüne alındığında aynı risklere bu süreçte de maruz kalınması doğal bir döngü olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş pandemilerle mücadelede öğrenilen derslerden yola çıkarak sağlıkla ilgili tedarikin hızlandırıldığı bu dönemde, artan sözleşmelerin kötüye kullanımının yol açabileceği fahiş fiyatlar, kalitesiz ürün tedariki ve rüşvet gibi yolsuzluklara hazırlıklı olmak gerekir. Ebola virüsü ve domuz gribi gibi önceki salgınların yarattığı krizlerde uluslararası bağışların ve yardım fonlarının hukuka aykırı kullanımı, yolsuzluk Geçmişte küresel dikkatin üzerinde yoğunlaştığı bir başka salgın olan HIV (AIDS) de yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ciddi dersler vermiş; halk sağlığı sisteminde izleme, hesap verebilirlik ve bilgi paylaşımının önemini hatırlatmıştır. AIDS’in önlenmesi ve yönetimi için çeşitli ülkeler tarafından özellikle Afrika ülkelerine milyarlarca dolar bağış yapıldığı dönemlerde, bazı uluslararası kuruluşların bu bağış fonlarının ne şekilde kullanıldığına ilişkin yapmış oldukları araştırmalar sonucunda; belli malzemelerin hiç satın alınmamış olduğu, tedavi, tedarik ve dağıtım sorunları bulunduğu, bazı sağlık ve kamu görevlilerinin tahsis edilen ilaçların satışından yararlandıkları tespit edilmiştir. 1 II. Yolsuzluk Riskleri Bakımından Uluslararası Alanda Atılan Covid-19 Adımları Bilindiği gibi Avrupa kıtasında İtalya, COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olmuştur. Mart 2020 boyunca, İtalya’da şeffaflığı ve hesap verebilirliği azaltan bazı yolsuzluk olayları gündeme gelmiştir. Örneğin, bir tarım 17 1 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017718235