INmagazine Sayı 18 - Page 18

HUKUK Bugün ise yaklaşık beş aylık geçmişiyle toplumun her alanına damgasını vuran bir Covid-19 gerçeği ile karşı karşıyayız. Hepimizin ortak gündemi olan, sağlık, sosyal ve ekonomik hayatlarımızda köklü değişiklikler yapan bu virüs, zamanla dünya genelinde kontrol altına alınmaya başlanmış olsa da yol açtığı değişikliklerin önümüzdeki süreçte ikinci bir mücadele dalgası olarak karşımıza çıkması pek muhtemel gözükmektedir. Beklenmedik olağanüstü haller ve mücbir sebeplerle gelen kaygı ve belirsizlik dönemleri, toplum dinamiklerinin değişmesiyle hem ülkemizde hem de dünya genelinde birçok yolsuzluk riskini de beraberinde getirmektedir. Covid-19 gerekliliklerine uygun yeni düzenlemeler ile bu süreçte, şirketlerin ve kamunun çalışma koşulları değiştiğinden ve acil ihtiyaçlar arttığından yolsuzlukla mücadele alanında da kaçınılmaz gelişmeler olmaktadır. Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. 16 14 Nisan 2020’de Gartner Inc. Araştırma Şirketi (Gartner) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Covid-19’un başlamasından bu yana, uyum ve hukuk alanlarında lider olan katılımcı 145 kuruluştan yarısının siber güvenlik ve veri ihlalleri ile karşılaştığı, bunun dışında en çok artan üçüncü taraf risklerinin rüşvet, yolsuzluk, gizlilik, dolandırıcılık ve etik davranış alanlarında olduğu belirtilmiştir. Cybersecurity & Data Breach 52% Bribery & Corruption Privacy Fraud 10% 10% 10% Geçmiş pandemilerle mücadelede öğrenilen derslerden yola çıkarak sağlıkla ilgili tedarikin hızlandırıldığı bu dönemde, artan sözleşmelerin kötüye kullanımının yol açabileceği fahiş fiyatlar, kalitesiz ürün tedariki ve rüşvet gibi yolsuzluklara hazırlıklı olmak gerekir. Ethical Conduct Other Compliance Risk Antitrust 1% 6% 10% Gartner tarafından Covid-19’un üçüncü taraf risk yönetimindeki etkisi üzerine hazırlanan web semineri anketine göre katılımcıların %10’u rüşvet ve yolsuzluk, dolandırıcılık, etik davranış ihlalleri gibi risklere maruz kalmıştır (Bkz. Şekil -1). Money Laundering 0% Şekil-1