INmagazine Sayı 15 | Page 52

TEİD ~ Gelecegin Etik Liderleri Etik ve İtibar Derneği olarak etik ilkelerin, değerlerin ve sürdürülebilirliğin önemini kavra- mış bir genç bir neslin birçok konuda fark yaratacağına inanıyoruz. Etik olmanın değerini ve önemini eğitimlerinin başlarında kavramış gençlerin gelecekte iş dünyasında yepyeni bir dönem açabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda liseli gençlerimizle çalışmalara son sürat de- vam ediyoruz. Türkiye Özel Okullar Derneği -"Eği- timde Duygular" Temalı VII. Ortaöğ- retim Çalıştayı Çalıştay 27 Nisan 2019 Cumartesi günü TED Rönesans Ko- leji ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TEİD Genel Sekreteri Neslihan Yakal da "Kurum Kültürünün Yapı Taşı : Etik Değerler" başlıklı bir oturum ile çok değerli öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldiği çalıştayda, 2 konferans ve 1 panelin yanı sıra 14 eş zamanlı atölye çalışması yapıldı. 50 ’Sorumluluğun Sınırındaki Özgürlük’' TEİD, ‘’Geleceğin Etik Liderleri’’ projesi kapsamında Mus- ‘’Sorumluluğun Sınırındaki Özgürlük’’ konusunun farklı tafa Saffet Anadolu Lisesi ile ‘’Güneş Parlarken’’ başlıklı bakış açılarından değerlendirildiği zirveye konuşmacı ola- ZirvEtik’in 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda bu yıl rak katılan TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Zaman öğ- ikincisini gerçekleştirdi. renciler ile buluştu.