INmagazine Sayı 15 | Page 51

Erken kayıt yaptıranlar ve kurumsal üyelerin çalışanları fiyat avantajlarından faydalanabiliyor. T EİD Akademi tarafından ‘Etik ve Uyum Yöneticileri’ yetiştirmek amacı ile dü- zenlenen ‘Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı’ 4 Ekim’de 6. dönemine başlıyor. Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve İs- tanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile 2016 yılında kurulan TEİD Akademi bünyesinde düzenlenen program, gü- nümüz iş dünyasında önemli meslek- lerden biri haline gelen, ülkemizde de T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu ta- rafından Haziran 2018’da bir meslek olarak kabul edilen ‘Etik ve Uyum Yö- neticiliği’ alanında Türkiye’deki tek ve en kapsamlı program olma özelli- ğini taşıyor. 7 gün sürecek olan 42 saatlik ser- tifika programı, 4 Ekim Cuma günü start alarak, 11, 12, 18, 19 Ekim ve 1, 2 Kasım tarihlerinde devam edecek. Dönüşümlü olarak TEİD Akademi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İs- tanbul Kampüsü’nde düzenlenecek olan program, 10 Ocak’ta katılım- cıların bitirme çalışmalarını içeren sunumları ve başarı sertifika takdi- minin yer alacağı mezuniyet töreni ile son bulacak. Etik ve Uyum Programnının Temel Bileşenleri, Bir Meslek olarak Etik ve Uyum Yöneticiliği, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Ele- mentleri, Dile Getirme Kültürü ve İç Soruşturmalar, Üçüncü Taraf Riskle- rinin Etkin Yönetimi, Özel Sektörde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Me- kanizmaları, Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik konuları sertifi- ka programının başlıca ders başlıkla- rı olarak dikkati çekiyor. Bugüne dek 5 sertifika döneminde, toplam 105 kişinin mezun olduğu 49 sertifika programı ile şirketlerin ye- rel ve global pazarlardaki etik riskle- rini yönetecek, yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlayacak, etik lider olarak rol model olacak, yasa- ların talep ettiğinin de üzerinde, şir- ketin etik değerlerinin iş yapma yön- temlerine yansımasını sağlayacak ve iç mevzuat oluşturacak yeni Etik ve Uyum Yöneticilerinin mezun edilme- si hedefleniyor. Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı’nın 6. Dönem fiyatı 11.400 TL + KDV olurken, erken kayıt indirimli fiyatı 10.200 TL + KDV ve TEİD’e üye olan kurumların çalışan- ları için ise kurum başına iki katılımcı için 7.200 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Detaylar ve kayıt için www.teidakademi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.