INmagazine Sayı 15 | Page 50

AKADEMİ Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı 6. Döneminde Günümüz iş dünyasında önemli mesleklerden biri haline gelen ‘Etik ve Uyum Yöneticiliği’ bir iş alanı olarak ön plana çıkıyor. Sertifika programının geçmiş eğitmen kadrosunda TEİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Coca-Cola İçecek Baş Hukuk Müşaviri Av. Ertuğrul Onur, Philip Morris Uyum Yönetimi Direktörü Emre Çolak, KPMG Şirket Ortağı, Risk Yönetimi Danışmanı İdil Gürdil, Astellas Pharma Etik ve Uyum Direktörü Av. Altuğ Özgün, Cerebra Denetim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Sebilcioğlu, TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar, Actecon Danışmanlık Şirket Ortağı Dr. Fevzi Toksoy, Reanda Türkiye Uyum Departmanı Başkanı Tayfun Zaman, Gün+Partners Yönetici Avukatı Av. Filiz Toprak Esin, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Hukuk ve Uyum Direktörü Av. Seçkin Savaşer, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Yönetici Ortağı Av. Kayra Üçer, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Uyum Direktörü Esra Özak Oyman, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Otis Etik ve Uyum Yöneticisi Umut Turan dikkati çekiyor. 48 Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır.