INmagazine Sayı 15 | Page 49

5. Dönem Mezunlarını Verdi! AKADEMİ Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile 2016 yılında faaliyetlerine başlayan TEİD Akademi’nin ‘Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı’ 5. dönem mezunlarını verdi. E tik ve Uyum Yöneticisi mesle- ğine yönelik olarak dünyanın önde gelen sertifika program- larından biri olan, 42 saatlik eğitim serisini tamamlayan katılımcılar, 29 Haziran’da KPMG Türkiye ev sahipli- ğinde düzenlenen Mezuniyet Töreni ile sertifikalarını aldı. İş dünyasının deneyimli isimleriden oluşan eğitmen kadrosu, eski ve yeni mezunların katıldığı törende 5. dö- nemde toplam 16 kişi mezun olur- ken, Türkiye’de alanında tek olan bu program ile bugüne dek 5 serti- fika döneminde, toplam 105 Etik ve Uyum Yöneticisi sertifikalarını alarak mezun oldu. Etik ve İtibar Derneği (TEİD) verile- rine göre, hızla değişen günümüz iş dünyasında, iş etiği, uyum ve dürüst- lük, kurumsal yönetim uygulamaları- nın merkezinde yer alarak hiç olma- dığı kadar önem taşımaya başlıyor. Global şirketlerin tümünde önemli mesleklerden biri haline gelen, ülke- mizde de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 2018 yılında bir meslek olarak kabul edilen ‘Etik ve Uyum Yöneticiliği’ yeni bir uzmanlık alanı olarak ön plana çıkıyor ve bu alanda- ki insan kaynağı ihtiyacı da giderek artıyor. Bilindiği gibi, şirketlerin yerel ve glo- bal pazarlardaki etik risklerini yöne- ten, yerel ve uluslararası düzeyde yol- suzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlayan, şirket çalışanlarını risklere karşı eğiterek farkındalık yaratan, yasalarda belirtilen maddelerin de üzerinde, şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlayacak iç mevzuat oluşturan ve uyumu yöneten yöneticiler, Etik ve Uyum Yöneticisi olarak şirketlerde görev alıyor. 47