INmagazine Sayı 15 | Page 48

İŞ DÜNYASI Sebebi ne olursa olsun bu anlayışlar istihdam piyasasındaki ayrımcılığı özellikle de cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığını arttırmaktadır. Bunun sonucu olarak da o cicili biçili etik kodlarının cinsiyete dayalı eşitsizlik söylevlerinin bir manası kalmaktadır. 46 Ülkemizde yapılan araştırmalar da bu sorunun tam olarak çözülmekten oldukça uzak olduğumuzu gösteriyor. TÜİK’in 2017 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye cinsiyete dayalı eşitsizliğin oranı %20. Kısaca- sı ülkemizde aynı işi yapan kadınlar erkeklere göre beşte bir oranında daha az maaş alıyorlar. Üstelik cinsi- yete dayalı ücret eşitsizliğin oranı lise altı eğitimlerde araştırmasına göre Türkiye’de aynı işi yapan kadınlar ve erkekler %40’a kadar çıkabiliyor. Bu oran ile lise altı eğitimlilerde ne- redeyse bir kadın çalışan aynı şirket- te çalışan bir erkeğe göre yarı ücret alıyor diyebiliriz. Üstelik ülkemizde çalışan 9,2 milyon kadının 4,3 milyo- nunun bu grupta olduğunu düşünür- sek bu %40’lık cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin ne anlama geldiği daha iyi anlayabiliriz. Peki bu konuda ne yapılabilir? İyi uygulama örnekleri- ni izlemek çözümü bulmak için fay- dalı olacaktır. 300.000 nüfusa sahip küçük bir ada ülkesi olan İz- landa eşitliği sade- ce yazılı bir belgede olmaktan çıkarıp kadın ve erkeklere cinsiyete dayalı ayrımcılık olmadan eşit bir şekilde maaş vermeleri konusunda şirketleri kanuni olarak sorumlu kılan ilk ülke oldu. Bu zaten birçok ülkede bir ka- nuni zorunluluk olsa da İzlanda’nın farkı 25'ten fazla personel çalıştıran bütün işverenlerin eşit işe eşit ücret ödediklerine dair bir sertifika alması zorunluluğu getirmek oldu. İzlanda böylece cinsiyete dayalı eşit ücret zornluluğunu bir sertifika ile belge- lendirerek hem kamu hem de özel sektöre zorunlu kılan ilk ülke oldu. İzlanda amacını cinsiyetler arasın- dak gelir eşitsizliğini 2022 itibariyle tamamen yok etmek olarak açıklıyor. Sosyal İşler ve Eşitlik Bakanı Thors- teinn Viglundsson "Bu konuda radi- kal bir adım atmanın zamanı geldi. Eşit haklar insan hakkı- dır. Erkeklerin ve ka- dınların iş yerlerin de eşit haklardan yararlandığından emin olmalıyız. Bunu gerçekleştir- mek için her türlü ön- lemi almak görevimiz" diye açıklamada bulunarak bu konudaki devlet politikasının öneminin üstü- nü çizdi. Elbette böyle bir desteğin, şirketleri cinsiyete yönelik ücret eşitsizliği konusunda kağıtta kalacak düzenlemeler yerine daha etkili ön- lemler almaya iteceği ortada. Şirketlerin de etik ve uyum program- larını en önemli maddelerinden biri olan ayrımcılığı önlenmesi konusun- da özellikle de cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği konusunda ayrımcılığın önlenmesi konusunda somut adım- lar atması gerekiyor. Soyut ve sadece belgelerde kalmış basmakalıp cümle- ler yerine zorlayıcı ve somut adımlar atmanın vakti geldi de geçiyor. Tablo 2 OECD ülkelerinde cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği Kaynak: Cinsiyete Dayalı Ücret Eşitsizliğinin Avrupa Birliği Ve Türkiye Kapsamında Değerlendirilmesi / Mustafa Şen Kadın Çalışanlara Yönelik Ücret Ayrımcılığı ve Kadın Ücretlerinin Belirleyicilerine Yönelik Bir Araştırma : Gökçen Sayar Özkan ve Bülent Özkan https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39217685