INmagazine Sayı 15 | Page 26

SOSYAL PSİKOLOJİ Waal “Empati Çağı”nda şöyle yazıyordu: “Başkalarının ne aldığıyla ilgilenmek önemsiz ve mantıksız görünebilir, ancak uzun vadede kişinin kendi hakkını korumasına yardımcı olur. Herkesin kendi çıkarlarına önem verme- si, sömürünün ve avantacılığın engellenmesi- ne ve herkesin payına düşen miktarın dikkatli bir şekilde verilmesine yardımcı olur.” görünebilir, ancak uzun vadede kişinin kendi hakkını ko- rumasına yardımcı olur. Herkesin kendi çıkarlarına önem vermesi, sömürünün ve avantacılığın engellenmesine ve herkesin payına düşen miktarın dikkatli bir şekilde veril- mesine yardımcı olur.” Peki ya adaletsizlikten avantaj sağlayanların durumu için ne diyebiliriz? Yapılan deneyde adaletsizliğin avantajını ya- şayan maymunlar üzümleri arkadaşlarıyla paylaşmamıştır. Fakat bu durum sadece kapuçin maymunları ile olan deney- lerde yaşanmıştır. 24 indiriyor ama arkadaşının üzüm aldığını görünce öfkeden çıldırıyor. Aniden değersizleşen salatalık dilimlerini fırlatıp atıyor……. Başkası daha iyisini alıyor diye mis gibi yiyeceği reddetmek…… Herhangi bir şey almanın hiçbir şey alma- maktan daha iyi olduğunu düşünen iktisatçılar, bu tepkiyi “akıldışı” buluyor. Hiçbir maymun, normalde yiyeceği bir gıdayı reddetmemeli, hiçbir insan düşük de olsa bir teklifi reddetmemeli, onlara göre. Para para- dır. Bu tepkiler akıldışıysa bu, tür- ler ötesi bir akıldışılık. Bir şebek üzerinde bütün canlılığıyla gör- düğümüz zaman, adalet duy- gumuzun, çok övündüğümüz akılcılığın ürünü olmadığını, en temel duygulardan kaynaklandı- ğını anlıyoruz.” Bu dürtünün nasıl evrimleştiğini bir başka eseri olan “Empati Çağı”nda ise De Waal şöyle izah ediyor: “Bu tepkiler büyük olasılıkla işbirliğini sağlamak için evrilmiş olmalılar. Başkalarının ne aldı- ğıyla ilgilenmek önemsiz ve mantıksız 2 Frans De Waal: Bonobo ve Ateist 2013 Bu sayfadaki görseller www.freepik.com sitesinden alınmıştır. Yalnız Sarah Brosnan’ın daha büyük primatlar olan şem- panzeler üzerinde uyguladığı ikinci deney ilginç veriler ortaya çıkmasına sebep olmuştur 2 . İlk deneyin şebeklerin üzerinde uygulanmasından Sarah Brosnan ikinci aşama için büyük deneye başlamıştı. Adaletsizlik konusundaki tepkiler ancak emek ile birleştiği zaman ortaya çıkıyordu. Deneyde araştırmacılar şempanzelere yine bir iş karşılığı üzüm ve havuç parçaları verdiler. Üzüm primatların favori yemeği iken havuç bu sefer vasat ödül olarak işlev görüyordu. De- ney sırasında vasat ödül olan havuçu alan beklenildiği gibi ya işi yapma- yı bıraktılar ya da karşısındaki maymunlar favori yiyecek olan üzümü aldığı için kendi yiye- ceklerini bir kenara attılar. Bu noktaya kadar herşey kapuçin maymunlarının deneyi ile aynı idi. Fakat ilginç ve diğer deneyden de farklı olan bu sefer üzüm alanlar- la da problem yaşamaya başlaması idi. Sarah Brosnan raporunda şöyle yazmış- tı: “Öteki şempanzenin de değeri daha yüksek olan üzüm yerine, değeri düşük havuç alması durumunda, şempanzele- rin üzümü yemeyi reddetme eğiliminde