INmagazine Sayı 15 | Page 13

“Markalaşmış Eylemler” Yani “ProtestBrands” Gündem yönetimini bu tür etkili kı- lan tepkiler genellikle benim “Pro- test Brand” adını verdiğim “marka- laşmış” eylemlerdir. Bunlar, aynen bir “marka” gibi yönetilirler. Bir “fikir” vardır. Fikrin kamu otoritelerince ciddiye alınması ve çözüm üretil- mesi bu fikrin altını dolduran temel yaklaşımlardır. Bu fikrin bir görsel sembolü ve hatta bir de sloganı var- dır. Bir anda sokaklarda, meydanlar- da bu fikrin etrafında yumak olmuş insanların ellerindeki bayraklarda, pankartlarda, araba tamponları ya- pışkanlarında, t-shirt ve benzeri giy- silerde hatta vücutlarına yaptırılan dövmelerde bu sembolleri ve slogan- ları görmeye başlarsınız. “Sarı Yelekliler, Duran Adam” ve diğerleri… Paris’te 2018 sonbaharında başlayan ve televizyon haberlerinde cumartesi günleri Paris sokaklarında olan bite- ne tanık olduğumuz “sarı yelekliler” böyle bir Protest Brand. Aynı şekilde cinsel taciz suçlamalarının simgesi haline gelen #metoo hareketi keza öyle… Hong Kong’da devam eden ve siyasi suçlardan sanık olarak yargıla- nanların Çin’e iadesi karşısında mil- yonlarca kişinin sokaklara dökülme- sine neden olan “şemsiyeli” gösteriler yine bu sınıfa giren Protest Brand’ler. AIDS hastalığına dikkat çeken “kır- mızı kurdeleler”, tüketim çılgınlığına karşı oluşturulan “Black Friday” , ABD’de polis şiddetine karşı ortaya çıkan “Black Lives Matter” sayabile- ceğimiz diğer Protest Brand’ler. Gezi olaylarında Protest Brand olarak be- nim aklımda kalanlar “Duran adam” ve “Kırmızılı kadın”… (Duran Adam’ı marka yapmak için tescil başvurusu yapıldığı haberlerde yer almıştı) Bunlar; Daha uzun soluklu olabiliyor, Farkındalık çok daha yaygın, etkili ve kapsamlı gerçekleşiyor, Günün birinde “kaldıkları yerden başlama” mesajını veriyor, Toplumun her kesimine açık ve sı- nırlar ötesi bir destekle gücünü ta- zeliyor. Kamu otoritelerini “çaresiz” bırakıp çözümlere odaklanmalarını sağlayabiliyor. En önemlisi sivil top- lumun “yönetenlerin koltuklardan birinde” izin almadan söz söyleme, hakkını savunma imkanını veriyor! Nelson Mandela’nın 27 yıllık hapis hayatında mahkûm gömleğinde taşıdığı numa- rası 46664 idi. Bu numara Mandela’yı özgürlüğüne kavuşturacak olan tepkilerin simgesi oldu. 46664 dünya- nın dört bir tarafında Güney Afrika’daki ırkçı yönetim ve uygulamaları özgürlüğün, bağımsızlığın, ırk ayrımcılı- ğına karşı tepkisel duruşun, barışın, adalet ve insan haklarının simgesi olmuş bir “Protest Brand” olarak tarihe geçti. 11