INmagazine Sayı 28 Etik ve İtibar Derneği INmagazine sayı 28

Türk Hukuku Perspektifinden Yolsuzlukla Mücadele ile İlgili Bazı Kavramlar

INmagazine

2022 SAYI : 28 integrity

TEİD

ETIK VE EKONOMIK ETKILER 2022 ARAŞTIRMASI AÇIKLANDI !
Androidler
Etik Dışı Koyun Düşler Mi ?
Sivil
Toplum ve Etik
Uzaktan Çalışmanın Aile Hayatına Etkisi

Türk Hukuku Perspektifinden Yolsuzlukla Mücadele ile İlgili Bazı Kavramlar