INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği

INmagazine

2021 SAYI : 22
integrity

ETHOS mu ? KAOS mu ?

Günlük Cinsel Ayrımcılık

Nasıl Kriz Yönetilmez

Cam Tavanı Tuzla Buz Etmek