INmagazine Sayı 16 | Page 38

ETİK İş Yerinde Siber Zorbalık Yazı: Av. Altuğ Özgün 36 Teknolojinin gelişmesi ile güncel hayatta görülen psikolojik taciz yöntemleri şekil değiştirmiştir. Zorbalık insanlık tarihi boyunca var olan bir kavram iken dijital dünyanın gelişmesi ile siber zorbalık, zorbalığın çok daha kolay ve mağ- duru hızlıca etkileyen bir hali olarak görülmektedir. ABD İş Yeri Siber Zorbalık Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre ABD’de çalışma hayatındaki kişilerin %35’inin siber zorbalıktan etkilendiği ortaya çıkmıştır. 37 Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır.