Informe Auditoria Consorci 2022 Informe Auditoria Consorci 2022

INTERVENCIO
INFORME D ' AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L ' EXERCICI 2022 , EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L ’ AJUNTAMENT DE BARCELONA , DEL CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA
Infdef _ AF22 _ CAIO 1