Informator - Page 9

Technik logistyk

Przedmioty rozszerzone : język polski , zwiększona ilość godzin geografii .

Technik logistyk

Pracownie do nauki zawodu : � pracownia logistyki � pracownia gospodarki materiałowej , � pracownia transportu .
Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji SPL . 01 . 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji SPL . 04 .
Miejsca realizacji praktyk zawodowych : � przedsiębiorstwa logistyczne , � firmy , zakłady pracy , magazyny .
Kwalifikacja SPL . 01 . Obsługa magazynów .
Cele kształcenia . � Przyjmowanie , przechowywanie , i wydawanie towarów z magazynu . � Monitorowanie poziomu i stanu zapasów . � Obsługiwanie programów magazynowych . � Prowadzenie dokumentacji magazynowej . � Monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych .
Kwalifikacja SPL . 04 . Organizacja transportu .
Cele kształcenia . � Planowanie procesów transportowych . � Organizowanie procesów transportowych . � Dokumentowanie procesów transportowych .
Perspektywy rozwoju zawodowego : � Koordynowanie prac magazynu i zaopatrzenia , � Współpraca z dostawcami i klientami firmy , � Zarządzanie zespołami ludzi w logistycznej , � Praca w działach sprzedaży i prognozowania popytu , systemów informatycznych wspomagających dystrybucję , planowania produkcji i zapasów , gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego , � Prowadzenie własnej działalności , � Prawo jazdy . kat B , C + E , � Uprawnienia na wózki widłowe .
Możliwości zatrudnienia : � przedsiębiorstwa produkcyjne , � przedsiębiorstwa transportowe , � centra dystrybucyjne i handlowe .
Możliwości kontynuowania nauki . Studia wyższe logistyczne i inne .

8