Informator - Page 7

Technik handlowiec Technik handlowiec

Przedmiot rozszerzony : język polski . Zwiększona ilość godzin matematyki .
Pracownie do nauki zawodu : � pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży , � pracownia techniki biurowej , � Pracownia ekonomiki i rachunkowości biu-
Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji HAN . 01 . 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji HAN . 02 .
Miejsca realizacji praktyk zawodowych : przedsiębiorstwa handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów .
Kwalifikacja HAN . 01 . Prowadzenie sprzedaży .
Cele kształcenia . � Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży . � Przyjmowanie dostaw oraz przygotowanie towarów do sprzedaży .
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia : � obsługa programów komputerowych finansowo-księgowych , � uzyskanie dodatkowych kwalifikacji obsługi kasy fiskalnej , � odbycie stażu w firmach handlowych � prawo jazdy kat . B , � uprawnienia na wózek widłowy .
Kwalifikacja HAN . 02 . Prowadzenie działań handlowych .
Cele kształcenia . � Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów . � Organizowanie i prowadzenie działań handlowych . � Aktywna komunikacja z klientem biznesowym .
Możliwości zatrudnienia . Przedsiębiorstwa handlowe , firmy handlowe , sklepy , hurtownie , własna działność handlowa , przedstawiciel handlowy .
Możliwości kontynuowania nauki . Studia wyższe np . Uniwersytet Ekonomiczny .

6