Informator - Page 4

Kształcenie zawodowe Oferta edukacyjna Technikum

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwentów szkoły do życia w warunkach współczesnego świata , wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy .
Każdy zawód podzielony jest na dwie części zwane kwalifikacjami . Kwalifikacje są inne dla każdego zawodu . Szczegółowy ich wykaz przedstawiony jest w opisach zawodów .
Oferta edukacyjna Technikum
Po każdej kwalifikacji ( po zdanym egzaminie ) uczeń otrzymuje ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ . Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych i po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje D Y P L O M T E C H N I K A
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK EKONOMISTA
Kwalifikacja 1 + Kwalifikacja 2 = DYPLOM TECHNIKA
Kształcenie zawodowe opiera się na :
nauce języka obcego zawodowego , nauce teoretycznych przedmiotów zawodowych , wykonywaniu ćwiczeń , realizacji zajęć praktycznych , realizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy .
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK MECHANIK
Kształcenie zawodowe w naszej szkole dodatkowo wspierane jest poprzez : realizację umów patronackich i porozumień o współpracy z renowanymi zakładami pracy , realizację praktyk zawodwych w kraju i za granicą , naukę jazdy samochodem osobowym . Realizację projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego obejmujących płatne staże dla uczniów , kursy nadające dodatkowe kwalifikacje ( prawo jazdy , uprawnienia na koparkę , uprawnienia na wózek widłowy , kurs spawacza , obsługa kasy fiskalnej ). W ramach kształcenia zawodowego odbywają się wycieczki zawodoznawcze dla uczniów do renomowanych firm i zakładów pracy .
TECHNIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

3