Informator - Page 24

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie ul . S . Staszica 5 57 — 100 Strzelin

tel . 71 392 00 08 www . technikumstrzelin . pl Email : sekretariat @ technikumstrzelin . pl

Szkolny Punkt Informacji udziela informacji w sprawach rekrutacji kandydatów do szkoły w dniach poniedziałek — piątek w godzinach 9 00 — 12 00 telefonicznie , mailowo i osobiście