Informator - Page 2

Technikum im . Bohaterów Westerplatte w Strzelinie
Imię szkoły - Westerplatczycy
W 1969 r . Technikum Samochodowemu w Strzelinie zostało nadane imię
Westerplatte . 1 września 2009 r .
Bohaterów Westerplatte .
Początki naszej działalności edukacyjnej sięgają roku 1947 , kiedy to na Ziemi Strzelińskiej organizowany był system oświatowy . Wówczas została powołana wielobranżowa Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa . Następnie na przestrzeni ponad 70 lat nazywaliśmy się różnie . Jednak zawsze zajmowaliśmy się i nadal zajmujemy kształceniem zawodowym . Od 1 września 2013 r . funkcjonujemy jako zespół szkół pod nazwą :
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie .
Naszą siedzibą są budynki przy ulicy S . Staszica 5 w Strzelinie . W skład naszego Centrum wchodzą n / w szkoły i placówki : � � � � � �
Technikum im . Bohaterów Westerplatte Branżowa Szkoła I Stopnia im . Bohaterów Westerplatte Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stacja Kontroli Pojazdów � Ośrodek Szkolenia Kierowców .
„ Technikum Westerplatczyków ”
- z takim właśnie określeniem naszej szkoły możemy dzisiaj się spotkać . Określeniem takimi posługują się rodzice uczniów naszej szkoły , nasi absolwenci , środowisko lokalne i nie tylko . Przez blisko pół wieku praca wychowawcza szkoły związana z jej patronem bardzo głęboko wpisała się w świadomość społeczną . W ceremoniał szkoły na stałe wpisały się uroczystości związane z naszym patronem . „ Dni Patrona Szkoły ” kończą się uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły . Każdego 1 września podczas uroczystości nowego roku szkolnego na płycie płonie siedem zniczy , które upamiętniają każdy dzień obrony skrawka polskiej ziemi . W holu szkoły znajdują się
Kpt . Ignacy Skowron i uczeń Technikum . kamienne płyty , na których wypisane są nazwiska Obrońców Westerplatte z dnia
Ostatni Westerplatczyk . Gdańsk 2009 r .
1 września 1939 r . Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki do Trójmiasta , do Gdańska , na Westerplatte , do Gdyni i Sopotu . To tam na Westerplatte oraz w muzeach Gdańska i Gdyni odbywają się niezapomniane lekcje historii i patriotyzmu . Szkoła jest członkiem
Wycieczka uczniów na Westerplatte .
Gdańsk . 2019 r . ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte . Delegacja uczniów , nauczycieli , sztandar szkoły każdego roku uczestniczą w ogólnopolskich sympozjach klubu , które odbywają się w różnych miastach naszego kraju w tym min . w Gdańsku .

1