Informator - Page 14

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

W Branżowej Szkole I Stopnia realizowana jest jedna kwalifikacja .
Kwalifikacja MOC . 03 . Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Cele kształcenia . � Montowanie maszyn i urządzeń . � Obsługiwanie maszyn i urządzeń . � Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń .
Pracownie do nauki zawodu : � pracownia rysunku technicznego , � pracownia technologii mechanicznej ., � pracownia spawalnictwa , � laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń , � pracownia obróbki ręcznej metali , � pracownia obróbki mechanicznej , � pracownia montażu , demontażu i naprawiania podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń .
Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach warsztatów szkolnych : � w klasie pierwszej - 1 dzień w tygodniu , � w klasie drugiej - 2 dni w tygodniu , � w klasie trzeciej - 3 dni w tygodniu .
Perspektywy rozwoju zawodowego : � uzyskanie dyplomu technik mechanik , � kurs spawacza , � kursy , szkolenia .
Możliwości zatrudnienia : � zakłady produkcyjne , � zakłady pracy montażowe , � wydziały utrzymania ruchu , � wydziały remontowe .
Możliwości kontynuowania nauki . Branżowa Szkoła II stopnia w zawodzie technik mechanik lub Liceum Ogólnokształcące .

13