Informator - Page 13

Mechanik pojazdów samochodowych

W Branżowej Szkole I Stopnia realizowana jest jedna kwalifikacja .
Kwalifikacja MOT . 05 . Obsługa diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych .
Cele kształcenia . � Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych . � Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów w pojazdach samochodowych . � Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych .
Pracownie do nauki zawodu : � pracownia rysunku technicznego , podstaw konstrukcji maszyn � pracownia elektrotechniki i automatyki , � pracownia obróbki ręcznej metali , � pracownia podstaw techniki motoryzacyjnej , � pracownia spawalnictwa , � laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń , � pracownia podwozi samochodowych , � pracownia budowy silników , pracownia diagnostyki , � pracownia mechatroniki samochodowej , � pracownia motocyklowa , � pracownia diagnostyki samochodów .
Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach warsztatów szkolnych : � w klasie pierwszej - 1 dzień w tygodniu , � w klasie drugiej - 2 dni w tygodniu , � w klasie trzeciej - 3 dni w tygodniu .
Perspektywy rozwoju zawodowego : � kierowca kat B , C . � kierowca ciężarówki TIR , � Kierowca autobusu , � diagnosta samochodowy , � kursy , szkolenia .
Zajęcia indywidualne z uczniem - nauka jazdy w zakresie kategorii B .
Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem — samochodem osobowym oraz przygotowuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy . Przepisy ruchu drogowego realizowane są w ramach zajęć lekcyjnych .
Możliwości zatrudnienia : � serwisy samochodowe , � warsztaty samochodowe , � kierowca
Możliwości kontynuowania nauki . Branżowa Szkoła II stopnia lub Liceum Ogólnokształcące

12