Informator - Page 12

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia
Branżowa Szkoła I Stopnia jest szkołą dla młodzieży o trzyletnim okresie nauczania . Przeznaczona jest dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej .
Celem nauki w Branżowej Szkole I Stopnia jest : - przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia ,
- przygotowanie uczniów do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej .
Oferta edukacyjna Branżowej Szkoły I Stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych
Zajęcia praktyczne w szkole
Mechanik- monter maszyn i urządzeń
Branżowa Szkoła I Stopnia umożliwia : - uzyskanie wykształcenia zawodowego ,
- uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowych ,
- uzyskanie umiejętności zawodowych praktycznych oraz pierwszych doświadczeń zawodowych w wyniku dużej ilości zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych lub u pracodawców .
Ślusarz Kierowca — mechanik
Oferta edukacyjna Branżowej Szkoły I Stopnia obejmuje kształcenie z zajęciami praktycznymi realizowanymi w warsztatach szkolnych w następujących zawodach : mechanik pojazdów samochodowych , mechanik — monter maszyn i urządzeń , ślusarz , kierowca — mechanik .

11