Informator - Page 11

Technik pojazdów samochodowych

Przedmioty rozszerzone : język angielski lub język niemiecki , matematyka .
KLASA PATRONACKA . Kształcenie w zawodzie wspiera TOYOTA
Kwalifikacja MOT . 05 . Obsługa diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych .
Cele kształcenia . � Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych . � Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów w pojazdach samochodowych . � Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych .
Kwalifikacja MOT . 06 . organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych .
Cele kształcenia . � Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych . � Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych . � Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych . � Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych .
Zajęcia indywidualne z uczniem - nauka jazdy w zakresie kategorii B . Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem — samochodem osobowym oraz przygotowuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy . Przepisy ruchu drogowego realizowane są w ramach zajęć lekcyjnych .
Pracownie do nauki zawodu : � pracownia rysunku technicznego , podstaw konstrukcji maszyn � pracownia elektrotechniki i automatyki , � pracownia obróbki ręcznej metali , � pracownia podstaw techniki motoryzacyjnej , � pracownia spawalnictwa , � laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń , � pracownia podwozi samochodowych , � pracownia budowy silników , pracownia diagnostyki , � pracownia mechatroniki samochodowej , � pracownia motocyklowa .
Praktyka zawodowa . Liczba tygodni przeznaczonych na praktykę zawodową wynosi 8 tygodni . 4 tygodnie w klasie trzeciej w ramach realizacji kwalifikacji MOT . 05 . 4 tygodnie w klasie czwartej w ramach realizacji kwalifikacji MOT . 06 . Miejsca realizacji praktyk zawodowych : serwisy samochodowe min . Toyota , Fiat , Skoda , Bosch Serwis Statkiewicz , Etoll , warsztaty samochodowe .
Perspektywy rozwoju zawodowego : � kierowca kat B � kierowca ciężarówki TIR kat C � diagnosta samochodowy , � kursy , szkolenia .
Możliwości zatrudnienia : � serwisy samochodowe , � salony sprzedaży samochodów , � warsztaty samochodowe , � Kierowca
Możliwości kontynuowania nauki . Studia wyższe . Uczelnie techniczne , wydziały mechaniczne , samochodowe .

10