Informator szkolny 2

Technikum im . Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie _________________________
Technikum im . Bohaterów Westerplatte w Strzelinie : _________________________
Technik budownictwa Technik ekonomista Technik handlowiec Technik informatyk Technik logistyk Technik mechanik Technik pojazdów samochodowych Technik robót wykończeniowych w budownictwie _________________________ _________________________
Branżowa Szkoła I Stopnia im . Bohaterów Westerplatte w Strzelinie : _________________________
Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik monter maszyn i urządzeń Mechanik motocyklowy Ślusarz Kierowca mechanik Klasa wielozawodowa _________________________
_________________________ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych _________________________
_________________________ Szkoła Policealna _________________________
INNOWACYJNE PRACOWNIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
w Technikum im . Bohaterów Westerplatte
w Strzelinie
Zrealizowane w ramach projektu : RPDS . 07.01-02-0028 / 16 Tytuł projektu :
Wartość projektu : Wkład funduszy europejskich :
„ Innowacyjne pracownie kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelińskim — zakup nowoczesnego wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń ”
Wkład funduszy Powiatu Strzelińskiego :
2 197 566,70 zł 1 867 931,70 zł
329 635,00 zł
_________________________ ul . S . Staszica 5 57 — 100 Strzelin tel ./ fax : 71 392 00 08 www . technikumstrzelin . pl E-mail : sekretariat @ technikumstrzelin . pl _________________________
Strzelin 2019 r .