Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 26

Entrust Datacard Uvođenje naprednih IoT rešenja zahteva veću sigurnost Izraz IoT ili Internet of Things obično je prezentovan u vezi sa nizom superlativa po pitanju unapređenja i prilika. Uređaji kao što su elektronski uređaji napajanja i senzori već su postojali u prošlosti u zatvorenim sistemima, pa su poznati u raznim industrijama kao što je automobilska, farmacija i druge. Sve te uređaje u automobilskoj industriji poznajemo još iz ranih osamdesetih godina prošlog veka, a u drugim industrijama čak i duže. Podaci koji su u ono vreme bili korisni samo za operacije u realnom vremenu (na primer u automobilu) sad su dragoceno digitalno sredstvo ako se iskoriste u okviru transakcionog sistema, kao što je platforma za analitiku u oblaku. Dolaskom novih tehnologija proizvođači IoT su dobili priliku da uvedu prodajne kontrole i nadzor nad svojim proizvodima, što je dovelo do novih poslovnih modela koje do sada nismo poznavali. A ovi novi poslovni modeli proizvođačima omogućuju dodatne prihode. U vođenje tih novih po- slovnih sistema znači da treba izgraditi ekosistem od poverenja. Namenski uređaji de- luju na način da imaju poverenje u Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 sve u njihovoj ograničenoj mreži, ali za mreže kakve danas poznaje- mo nije sigurno. Uspešno uvođenje IoT-a, naime, zahteva komunikaciju od poverenja. Uvođenjem IoT-a u preduzeća tre- ba biti svestan i rizika koji ono dono- si. Troškovi uvođenja sajber sigurnosti u 2015. godini dostigli su 400 milijar- di dolara prometa, a ocenjeno je da će