Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 20

Check Point SandBlast Mobile Sajber napadi su se pomerili izvan okvira preuzeća. Mobilni uređaji sada predstavljaju zadnja vrata za upade u mreže i izlaganje riziku osetljivih korporativnih podataka. Check Pointov SandBlast Mobile je vodeće rešenje za odbranu od mobilnih pretnji. Ono štiti uređaje u preduzeću od naprednih mobilnih napada tako da možete imati puno poverenje u njihovo implementiranje i odbranu. S andBlast Mobile koristi ot- krivanje malicioznih aplikaci- ja kako bi pronašao poznate i nepoznate pretnje. Njegov dinamički odgovor na pretnje sprečava kom- promitovane uređaje da pristupe mreži organizacije, istovremeno omogućavajući organizaciji da postavi adaptivne kontrole pravila. SandBlast Mobile štiti organizaciju od izvora sledećeg bezbednosnog upada – mo- bilnih uređaja. Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 Napredna zaštita, najveća stopa hvatanja SandBlast Mobile je priznati lider za odbranu od naprednih sajber napa- da, koji postiže najveće stope hvata- nja pretnji po Miercomovoj proceni industrije za 2017. (Miercom’s 2017 Industry Assessment). Samo SandBlast Mo-bile pruža kompletno rešenje za mobilnu bezbednost koje štiti uređaje zaposlenih od svih vektora napada: aplikacija zaraženih malverom, man- in-the-middle napadana kompromi- tovane Wi-Fi mreže, eksploita ope-ra- tivog sistema, malicioznih linkova pos- latih preko SMS poruke. Pružajući najsigurniju zaštitu u in- dustriji za iOS i Android korisnike u or- ganizaciji, Sandblast Mobile pruža je- dinstvene mogućnosti, uključujući: • veštačku inteligencija na uređaju koja detektuje i odmah blokira zero- day malver