Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 10

Institut za inovacije Prepoznavanje i bavljenje promenama Zamislite da vaš mozak može da otkrije svaku promenu koja se dešava oko vas. Imajte na umu da se promena neprekidno dešava kroz prostor i vreme – u postojećim i novim kontekstima. I kad samo mirno stojite i ne radite ništa promena se dešava – vreme prolazi, Zemlja, Sunce, galaksija se okreću. Sada zamislite istovremeno reagovanje na toliko obilje promena. Ako ne istovremeno, zamislite da vaš mozak procenjuje i rangira opažene promene po važnosti – odlučujući po kojima će da postupa, a koje će da ignoriše. Ako uspeva da odluči na koje promene da reaguje – zamislite da vaš mozak odlučuje o vrsti i obimu rekacije na opažene promene. Da bismo se suočili sa promenom, naučili smo da “ignorišemo” konstante – čak i ako je sama promena konstanta. Naša sposobnost da ignorišemo promenu rezultira “okruženjem bez buke” u formi pribežišta koje podržava sigurnost i familijarnost, dobro uspostavljene rutine i predvidljive ishode. U toj situaciji naši umovi često biraju “da ne biraju” i opiru se promeni. Mi razvijamo preferenciju za status quo na taj način ignorišući promene koje se svakodnevno dešavaju oko nas. K roz evoluciju smo naučili da se borimo sa promenama i- gnorisanjem konstanti, iako je ponekad promena sama po sebi kon- stanta. Razmislite o našoj deci – to što ih viđamo svaki dan čini nas nesve- Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 snim koliko se ona menjaju. Njihove promene su očiglednije onima koji do- laze da ih posete s vremena na vreme. Drugim rečima, time što smo im blizu mi zapravo propuštamo mogućnost da budemo svedoci promene koju oni doživljavaju. Slično tome, u poslova- nju – ako smo potpuno uronjeni u svoje poslovanje/industriju/polje, konstantne promene duž poznatih trajektorija pro- gresa vode do toga da postanemo nes- vesni takvih promena.