Idrettsglede 2017 mai 2017 | Page 2

2 IDRE T TSGLEDE 2017 Lederen Kjære leser Vi er i år jubilanter alle sammen. Geilo Idrett slag fyller 100 år lørdag 2. desem- ber, noe som skal behørig feires nett opp denne dagen. Det vil bli et familiearran- gement med fokus på barn og unge på dagti d, mens det på kvelden er duket for jubileumsmiddag for de voksne. Når vi nå fyller 100 år er det med mye ydmykhet vi kan se ti lbake på all akti vitet, dugnadsinnsatsinnsats og engasjement gjennom alle disse årene. Vi tror vi kan si at vi har bidratt ti l å skape idrett sglede for mange i bygda vår. Ikke minst har vi vært med på å skape identi tet og ti lhø- righet ti l et lag med gode verdier som har bidratt ti l å opprett holde helse og trygghet. I ti llegg har vi siden 1974 bygd opp merkevaren, Skarverennet, som i dag er Norges mest populære og største skirenn. Dett e takket være meget godt samarbeid mellom mange aktører, og ikke minst fordi vi er så heldige å kunne benytt e Norges fl ott este nasjonalpark. All dugnadsinnsats knytt et ti l dett e fantas- ti ske arrangementet er avgjørende for Geilo Idrett slag og skaper grunnlag for både ti lhørighet og økonomi ti l laget vårt. Takk ti l alle sammen! Vi har i 2016 hatt et godt år med mye akti vitet i gruppene. Det er mange barn og unge som er akti ve på ulike arenaer, og utøvere som prestere på høyt nasjo- nalt og internasjonalt nivå. Geilo Idrett s- lag bidrar på alle skolene i Hol Kommune, med akti viteter hver uke innenfor SFO og fysisk akti vitet og helse. I ti llegg bidrar vi med frukt ti l Geilo skole, avdeling bar- netrinnet. VI ER GEILO IL Vårt mott o er «idrett sglede for alle», noe som betyr at alle - unge som seniorer - skal føle seg velkommen og ha et ti lbud hos oss. Til sammen gjør dett e oss ti l stolte med- lemmer av Geilo IL! Gratulerer med jubileet – alle sammen! Marti n og Espen ROLLER O G KONTAK TINFOR MA SJON HOVEDST YRET Rolle Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem Navn Martin Korsnes Bjørn Dreier Inger-Brit Vindegg Thomas Bernard Svidal Maria Moe Grevsgård Sissel Hovland Even Rygg Telefon 992 51 836 917 57 389 926 99 111 971 45 217 417 65 690 959 80 919 481 46 309 Adresse Geilolie 63, 3580 Geilo Langehaugveien 3, 3580 Geilo 3593 Ustaoset Gullsteinvegen 30, 3580 Geilo Vestlivegen 23, 3580 Geilo Kvisla 89, 3580 Geilo E-post [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Gruppe Alpin Navn Thordis Hjorleifsdottir Telefon 454 87 787 Adresse Jonstøllie 34, 3580 Geilo E-post [email protected] Langrenn/skiskyting Bordtennis Fotball Golf Snowboard Sykkel Freeski Torgeir Skrede Finn Sataøen Tony Arild Kjøl Birger Goberg Jannike S. Herleiksplass Tore Haugen Jon Opsahl Sletto 905 28 753 909 29 355 940 53 788 922 63 478 979 75 151 913 42 224 959 80 042 Geilolie 76, 3580 Geilo Trekanten 9, 3580 Geilo Kringlemyr 17, 3580 Geilo Skurdalsvegen 310, 3580 Geilo Kringlemyr 27, 3580 Geilo 3580 Geilo 3580 Geilo [email protected] fi [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Telemark Allidrett Giljar Groven Liv F. Christensen 932 23 846 47 28 25 05 Skurdalsvegen 570, 3580 Geilo Tuftebruvegen 8, 3580 Geilo [email protected] [email protected] Navn Espen Nordby Andersen Toril Øyo Håvard Veslehaug Andrine Flemmen Telefon 32 09 51 51/ 900 19 647 32 09 51 52/ 402 31 351 32 09 51 53/ 924 65 360 32 09 51 54 / 932 04 333 Adresse Hjalmevegen 7 Langehaugvegen Vestlivegen 67, 3580 Geilo Gjeilegutu 1, 3580 Geilo E-post [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] GRUPPELEDERE ADMINISTRASJONEN Rolle Daglig leder Sekretær Skarverenns koordinator Aktivitetskoordinator