HR viesti 5/2020

5 / 2020
Yrityskulttuuri Joko teidän firmassa on terveen lapsen hoitopalvelu ?
Johtaminen Osaamisen johtamisella strateginen merkitys
Motivaatio Yksilöllisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen työelämässä www . hrviesti . fi
Filosofi Maija-Riitta Ollila :

Merkityksellinen työ ja haluttu vapaa-aika on se yhdistelmä , johon pitää pyrkiä