HR viesti 3+4/2021

3 – 4 / 2021
Työ ja hyvinvointi Työhyvinvointipalvelut avuksi työntekijöille
Johtaminen Hyvä ja hyvinvoiva esihenkilö työhyvinvoinnin edistäjänä
Työtilat Toimistojen käyttäjälähtöinen suunnittelu
Työterveyslaitoksen työ- ja organisaatiopsykologi ja vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki :

Koronan aiheuttama etätyö voidaan nähdä oppimiskokemuksena ja siirtymisenä kehittyneempiin tapoihin tehdä työtä www . hrviesti . fi