HR viesti 2/2023

2 / 2023
Yrityskulttuuri Toimiva työyhteisö kokeilee ja oppii yhdessä
Johtaminen Arvot ja vastuullisuus korostuneet kriisiajan johtamisessa
Yrityslahjat Voiko kulttuuria kehittää lahjavalinnoilla ? www . hrviesti . fi
Kulttuurienvälisen viestinnän tutkija
Fons Trompenaars :

Yrityksen johdon rooli on kulttuurin kannalta elintärkeä