HR viesti 2/2016 - Page 58

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. SAIRAUSPOISSAOLOJEN OMAILMOITUSKÄYTÄNTÖ SÄÄSTÄÄ AIKAA, VAIVAA JA RAHAA Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella, ilman lääkärintodistusta eli ns. omailmoituskäytäntö kannattaa ottaa työpaikoilla käyttöön, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Käytäntö vähentää turhia lääkärissäkäyntejä ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Tutkimusorganisaatioissa sairauspoissaolojen määrä ei noussut, vaan säilyi omailmoituksen käyttöönoton jälkeen keskimäärin ennallaan. Luottamus henkilöstön ja johdon välillä kasvoi. Tutkimukseen osallistui kuusi organisaatiota teollisuudesta, palvelualalta ja kunta-alalta. ”Luottamuksen saavuttaminen on keskeistä omailmoituskäytän- lääkärin kirjoittama todistus olisi ”velvoittanut” 2 –3 päivän nön onnistumisessa”, sanoo ylilääkäri Juha Liira Työterveyslai- poissaoloon.” toksesta. Kun ihmisiin luotetaan, he vastaavat luottamuksella. ”Jos esimies tuntee alaisensa hyvin, luottamus on helppo saavuttaa ja omailmoitus toimii. Sen sijaan luottamuspu- Käynnit terveydenhuollossa vähenivät jopa 20–40 prosenttia ja säästivät resursseja muuhun toimintaan. Työterveyshuollolle jäi aikaa keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan. laa voidaan kokea työpaikoilla, joilla lähiesimiesten alaisten määrä ja vaihtuvuus on suuri. Tällöin omailmoituksen käyttö Poissaolojen kokonaiskesto säilyi ennallaan on haasteellisempaa.” Tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa lyhyitä 1–3 päi- Omailmoituksen käyttöönotossa tärkeää on hyvä suunnit- vän poissaoloja oli keskimäärin kaksi päivää henkeä kohti telu, tehokas tiedottaminen ja selkeät pelisäännöt. Esimiehet vuodessa. Omailmoitus lyhensi poissaolojen kestoa, mutta tarvitsevat koulutusta ja tukea henkilöstöasiantuntijoilta ja työ- lisäsi sen verran lyhyiden poissaolojen määrää, että kokonais- terveyshuollosta. Käytäntö voidaan ensin pilotoida ja vasta kesto pysyi ennallaan vajaassa kahdessa päivässä. sen jälkeen tehdä lopullinen päätös omailmoituksen käyttöönotosta. Omailmoitus myös rakentaa luottamusta ja helpottaa esimiestyötä. Yhteydenpito alaisten ja esimiesten välillä tekee puheeksi ottamisen vaivattomammaksi muissakin työkyky­ asioissa, totesivat monet haastatellut esimiehet. ”Alkuvaiheen muutoshämmennyksen jälkeen sekä henki- Tutkimusorganisaatioissa omailmoitus koski 1–3 päivän sairauspoissaoloja ja osassa käyttö oli rajoitettu vain tiettyihin sairauksiin. Yhdessä organisaatiossa käytäntö oli laajennettu seitsemän päivän poissaoloihin. ”Jos hallituksen esityksen mukaisesti lyhyiden sairauksien palkanmaksun ehdot muuttuvat ja työntekijän sairauslomaajan palkka alenee, jakautuvat omailmoitusajan kustannuk- löstö, esimiehet että työterveyshuolto olivat tyytyväisiä uuteen set työntekijän ja työnantajan kesken. Tällä saattaa olla vaiku- käytäntöön”, kertoo tutkija Sanna Pesonen Työterveyslaitok- tusta omailmoituksen käyttöön”, muistuttaa johtava ylilääkäri sesta. Kari-Pekka Martimo Työterveyslaitoksesta. n ”Työntekijöiden ei tarvinnut lähteä kipeänä työterveyshuoltoon, ja he saattoivat palata töihin jo 1–2 päivän jälkeen, kun 56 HR viesti 2/2016 Lisätietoja: www.ttl.fi