HR viesti 2/2016 - Page 53

FELLMANNICAMPUS – TILOJA MIELELLE, KEHOLLE JA AISTEILLE!  FellmanniCampus on viihtyisä kokous- ja tapahtumaympäristö Lahden keskustamiljöössä, jossa niin pienet näyttelyt kuin satojen ihmisten suurtapahtumat ovat kampuksen arkipäivää. Tilaisuuksien järjestäjät ja kokousvieraat voivat käyttää kor- esimerkiksi itsepuolustustunnin tai kovatempoisen HIIT-tunnin. keatasoisia ja muunneltavia kokoustiloja- ja välineitä. Kaikki hyvinvointipalvelut ovat räätälöitävissä asiakkaat toivei- ­Auditorio mahdollistaa suuret tilaisuudet ja uuden korkea­ den mukaisesti keston ja aktiviteetin mukaan. tasoisen kokoustekniikan käytön 250 hengelle. Streaming-pal-  Myös kokoustarjoiluissa panostetaan asiakkaiden hyvin- velumme on myös käytettävissäsi mahdollistaen suorat lähe- vointiin ja tarjolla on parhaita raaka-aineita lähiruokatiloilta. tykset tilaisuudestasi. Lisäksi talossa on ravintola, useita 8–80 Kokoustarjoilut voivat pitää sisällään aamiaisen, lounaan, ilta- hengen kokoustiloja ja runsaasti monimuotoista tilaa liikku- päiväkahvin tai vaikka juuresbaarin ja virkistävän smoothien. vaan työntekoon ja ryhmätöiden tekemiseen.  FellmanniCampuksen tilojen suunnittelun lähtökohtana on Kokouspaketteja on tarjolla aina aamiaisbuffetista iltako- ollut avoimuus ja muuntojoustavuus. Monet tilat taipuvat erilai- koukseen. Kokoustilojen ja ‑tarjoilujen lisäksi kokouspakettiin siin käyttötarpeisiin esimerkiksi siirtoseinien avulla. Kokoustilat voidaan liittää Room Escape pakopeli tai hyvinvointipalveluja, on varustettu nykyaikaisella AV- ja IT-teknologialla, mikä mah- kuten tietoisku liikunnan ja ravinnon merkityksestä hyvinvoin- dollistaa myös etäyhteyksien kautta toteutettavan opetuksen, nille sekä mielen, kehon asennon ja hengityksen yhdistävä ryhmätyöt, kokoukset ja neuvottelut. n Qigong-harjoitus. Lahden ammattikorkeakoulun liikuntapalvelu   LAMK Sportsin kattavasta ryhmäliikuntatarjonnasta voi vaIita istumakokouksen vastapainoksi aktiivisempaa ryhmäliikuntaa Lisätietoja: www.fellmannia.fi MEPCOLLE PARHAAT ARVOSANAT HRM-JÄRJESTELMISTÄ JA NIIDEN TOIMITUKSISTA Mepco HRM on Suomen käytetyin henkilöstöjohtamisjärjestelmä asiakasmäärissä mitattuna. Mepco saa myös koko joukon parhaat arvosanat sekä järjestelmästään että sen toimituksista. Konsulttiyhtiö Biztechin selvitykseen haas