HR viesti 2/2016 - Page 45

Maalaisjärjellä pääsee pitkälle Tartu tilaisuuteen – ja matkalaukkuun ”Ensimmäiset ja pisimmät työrupeamani ulkomailla liittyivät Työskentely ulkomailla kehittää nopeasti myös kielitaitoa siihen, että aviomieheni työ vei koko perheen Kanadaan ja sekä oman alan osaamista – kuten lähtemisen tarkoituksena USA:aan”, Saarenkylä muistaa. yleensä onkin. Saarenkylän omaa urakehitystä ulkomailla hidasti alkuvai- ”Omnian opettajat hakevat ulkomailta uusia opetusme- heessa amerikkalainen byrokratia, mm. koulutodistusten viralli- netelmiä ja työtapoja, opiskelijat kansainvälistä osaamista”, set käännökset englanniksi veivät paljon aikaa. Saarenkylä mainitsee. ”Muun muassa työlupien hakemisessa oli paljon työtä. Muutoinkin ulkomailla yllättää byrokratia ja se, että monia asioita tehdään toisella tavalla kuin Suomessa.” ”Joskus haasteena oli myös ulkopuolisuuden tunne. Vaikka osasin kieltä, en pystynyt keskustelemaan paikallisista asioista ” Aivan kaikille työskentely ulko- Työnteko mailla ei sovellu, eivätkä kaikki ole ulkomailla opettaa ylipäätään kiinnostuneita ulkomailla pitkäjänteisyyttä, uskallusta ja erilaisuuden sietokykyä. työskentelystä. ”Toki ulkomaanjaksoihin liittyy monenlaisia velvoitteita, lisätyötä ja raportointia.” ”Varsinkin silloin, kun hen- yhtä syvällisesti kuin syntyperäiset amerikkalaiset.” Työnteko ulkomailla opettaa Saarenkylän mukaan pitkä- kilö lähtee pitkälle ulkomaan jaksolle, on koko perheen tilannetta pohdittava etukäteen. Voi olla hankala tilanne, jos lähei- jänteisyyttä, uskallusta ja erilaisuuden sietokykyä sekä kykyä siä sukulaisia jää kotimaahan ulkomaan jakson ajaksi. Tosin työskennellä eri kulttuureista tulevien kanssa. Joskus on myös viestintä eri maiden välillä onnistuu nykyään helpommin kuin selvittävä maalaisjärjellä sekä pienillä budjeteilla. Tämä tuo ennen.” itsevarmuutta ja luottoa omaan osaamiseen. ”Itse asiassa olin jo pari kertaa vähällä luovuttaa ja ryhtyä pakkaamaan laukkujani – mutta näistä tilanteista on vain Koti-ikävä voi muutenkin vaivata, etenkin juhlapäivien aikoina. ”Nykyisin kun lähetän Omniasta opettajia ja opiskelijoita päästävä yli. Ajan mittaan myönteiset kokemukset jäävät kansainvälisille jaksoille, käyn läpi omia kokemuksiani. Lähti- paremmin mieleen kuin kielteiset.” jöitä voi valmentaa siihen, että matkoilla voi tulla vaikka mitä ”Ulkomailla oleskellessaan huomaa, että pystyy selviämään monista uudenlaisista tilanteista. Se rohkaisee tarttumaan uuteen ja tekemään yhä enemmän”, arvioi Saarenkylä. ”Kun Omniaan tultuani kysyttiin halukkaita lähtijöitä kansainvälisiin projekteihin, olin sitten ensimmäisten joukossa kättäni nostamassa.” vastaan”, sanoo Saarenkylä. ”On kuitenkin ikävää, jos ihmisiltä jää hienoja tilaisuuksia käyttämättä. Ulkomaan työskentelyjaksoilta saa paljon uutta sisältöä työhön ja henkistä pääomaa.” ”Omia kokemuksiani ulkomailta en vaihtaisi pois. Pitää osata tarttua tilaisuuksiin”, Saarenkylä kehottaa. n 2/2016 HR viesti 43