HR viesti 2/2016 - Page 44

”Ulkomailla oleskellessaan huomaa, että pystyy selviämään monista uudenlaisista tilanteista. Se rohkaisee tarttumaan uuteen ja tekemään yhä enemmän”, arvioi Maarit Saarenkylä Omniasta. ULKOMAILTA KIELITAITOA JA UUDENLAISIA TYÖTAPOJA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kansainvälisten asioiden koordinaattori Maarit Saarenkylä tuli Omniaan alun perin sosiaali- ja terveysalan opettajaksi. Hän on itse ollut töissä muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Irlannissa. Sittemmin Saarenkylä on toiminut Omniassa eri tehtävissä, Omnia tarjoaa myös opiskelijoilleen ja opettajilleen mah- myös koulutuspäällikkönä. Yksi hänen tehtävistään tällä het- dollisuuden kansainvälisiin vaihtojaksoihin. Noin 220 Omnian kellä on ECVET Expert toiminta CIMOn kautta. ECVET on opiskelijaa ja n.180 henkilökunnan jäsentä osallistuu vuosittain ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalai- kansainväliselle vaihtojaksolle. Opiskelijoiden kohdalla vaih- nen siirtojärjestelmä (European Credit System for Vocational dot ovat työssäoppimista paikallisessa yrityksessä ja henkilökun- ­Education and Training), jonka EU-komissio käynnisti vuonna nalle joko työelämäjakso oman alan yrityksessä tai tutustumis- 2012. vierailuja oman alan yrityksiin ja oppilaitoksiin. 42 HR viesti 2/2016