HR viesti 2/2016 - Page 43

”Ulkomaan komennukselle lähteneet luulevat usein, että ”Työntekijä saattaa odottaa, että hän saa komennukselta kotimaahan on helppo palata. He eivät ehkä havaitse, että he palattuaan ylennyksen tai ainakin että uudet taidot otetaan ovat jo itse muuttaneet toimintatapojaan. Sen vuoksi on vai- työtehtävissä huomioon. Jos odotukset ja todellisuus eivät koh- keaa taas sopeutua vanhaan työkulttuuriin.” taa, ristiriita varmastikin tuo haasteita”, arvioi Viitasalo. Viitasalon mukaan tilanteeseen vaikuttaa paljon myös se, millaisessa paikassa työntekijä on ollut. ”Jos joku on ollut komennuksella isossa metropolissa, jossa työtahti on ollut kiivas, Suomi voi vaikuttaa siihen verrattuna pieneltä.” ” ”Tällaisia asioita olisi hyvä Komennukselta paluu kotimaahan voi olla yllättävän haasteellista. ”Myös muuhun arkeen voi tulla suuria muutoksia. Ulko- käydä läpi työpaikalla jo etukäteen.” Toisaalta työpaikalla voi tulla vastaan ennakoimattomia muutoksia esimerkiksi taloussuhdanteiden takia. ”Lisäksi ulkomaankomennukselle lähtö saattoi takavuosina olla työntekijälle taloudellisesti kan- mailla on ehkä ollut kotiapua tarjolla tai toinen puoliso on nattavampaa kuin nykyisin. Nyt pyritään kohtuullisempiin ollut lasten kanssa kotona, ja sen jälkeen arjen pyörittäminen komennuspaketteihin.” Suomessa on kenties hankalampaa. Jos vielä perheen molemmat vanhemmat käyvät Suomessa töissä – kuten meillä on tapana –, niin uusi tilanne voi vaatia oppimista ja sovittelua.” Viitasalo muistuttaa, että myös kotimaahan palaaville on mahdollista järjestää kulttuur KH