HR viesti 2/2016 - Page 40

KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS HAASTAA JA KEHITTÄÄ HENKILÖSTÖN OSAAMISTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: PWC Suomen PwC on tehnyt tutkimuksen suomalaisorganisaatioiden työntekijöiden kansainvälisestä liikkuvuudesta ja siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Yrityksissä kansainvälinen liikkuvuus on yksi keino kehittää ja ylläpitää henkilöstön osaamista. Tutkimuksen mukaan yritykset eivät kuitenkaan seuraa kovinkaan tarkasti liikkuvuuden aiheuttamia kustannuksia tai määritä omaa veropolitiikkaansa niitä varten. Kansainvälistä liikkuvuutta koskeva PwC:n tutkimus ’Finnish enemmän huo­miota myös niiden hyödyntämiseen talent Mobility Survey’ valmistui 2.12.2015. Siinä oli mukana 32 ­managementin välineenä. suomalaista kansainvälistä yritystä ja organisaatiota. Ulkomaisten työkomennusten luonne on muuttumassa, koska yrityksillä on tarvetta lähettää työntekijöitään ulkomaille töihin tiuhempaan tahtiin kuin aikaisemmin. Kun lainsäädäntö-  Tyypillisesti tämä liittyy henkilöstöpolitiikkaan: yrityksissä halutaan löytää osaavat henkilöt oikeille paikoille ja kehittää edelleen heidän taitojaan ja kykyjään. ”Tällaista tutkimusta ei ollut aiemmin tehty suomalaisissa kin koko ajan muuttuu, organisaatioiden on pyrittävä ehkäise- yrityksissä. Muualla maailmassa asiaa on kyllä tutkittu, mään riskejä ja tarpeettomia kustannuksia. mutta halusimme selvitellä tilannetta nimenomaan Suomen Usein kansainvälise p