HR viesti 2/2016 - Page 36

” Terveys ei tiedä, mikä päivä on menossa tai mitä työtä tehdään. Yötyöstä suositukset toteavat, että sitä tulisi olla mahdollisimman vähän. Esimerkiksi kolmivuorotyössä saisi olla vain vähän peräkkäisiä yövuoroja. onko mahdollisuutta osallistua harrastuksiin”, Tarja Hakola täsmentää. Hän ei kuitenkaan kieltäisi esimerkiksi yövuoroja tai yli- Jokaisen suosituksen kohdalla on myös perustelu sille. pitkiä vuoroja kokonaan. Vuorotyössä on myös paljon hyviä Yötyön haitallisuus johtuu siitä, että se lyhentää unen pituutta, puolia, kuten paremmat mahdollisuudet nauttia arkivapaista, heikentää vireyttä ja vaikeuttaa työn yhteensovittamista muun palkanlisistä ja muista vuorotyön kylkiäisenä tulevista hyvistä elämän kanssa. Pitkät, yli yhdeksän tunnin työvuorot lisäävät asioista. väsymystä sekä heikentävät työsuoritusta ja -turvallisuutta erityisesti yövuoroissa. Myös viikonlopputyö määritellään haitalliseksi suosituk- Ongelmat aiheutuvat kuormittavuutta lisäävien elementtien toistuvuudesta. Yksittäinen yö töissä, normaalia pidempi työvuoro tai liian lyhyt vapaa vuorojen välissä ei todennäköisesti sissa, mutta haitta ei ole varsinaisesti terveydellinen vaan aiheuta ongelmia, mutta jos ne toistuvat usein ja peräkkäisinä, sosiaa­linen. Jos viikonloppuja ei saa vapaaksi, on työn ne kuormittavat ja voivat lisätä terveydellisiä riskejä. yhteensovittaminen muun elämän kanssa hankalampaa. ”Terveys ei tiedä, mikä päivä on menossa tai mitä työtä Liikennevalot visualisoivat kuormituksen tehdään. Siihen se vaikuttaa, onko mahdollisuutta olla Työvuorosuunnittelussa pitäisikin välttää kuormittavien element- vapaalla samaan aikaan kuin muu perhe ja sukulaiset, ja tien toistuvuutta. Hoitoalalla käytetään Titania-vuorosuunnitte- 34 HR viesti 2/2016