HR viesti 2/2016 - Page 35

” Aivotoiminta ylipäätään on heikompaa väsyneenä kuin virkeänä. Yksittäisten vuorotyöhön liittyvien piirteiden osuutta tai vaikutusta terveysriskien tai työn kuormittavuuden kohoamisessa ei ole pystytty kuitenkaan osoittamaan. Ongelmana on mitata, kuinka paljon henkilö on altistunut erilaisille vuorotyöhön liittyville elementeille. Helsingin Sanomat kirjoitti 4.11.2014, että jatkuva vuorotyö heikentää ihmisen muistia. Tarja Hakolan mukaan tämä pitää paikkansa. ”Se liittyy siihen, että henkilö ei ole riittävän palautunut. Aivotoiminta ylipäätään on heikompaa väsyneenä kuin virkeänä.” Palautuminen onkin avainsana, kun pyritään pienentämään vuorotyöhön liittyviä riskejä ja kuormittavuutta. Hyvä Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Tarja Hakola muistuttaa, työvuorosuunnittelu huomioi palautumisen merkityksen työn­ että yksilötasolla vuorotyöhön liittyvät riskit ovat varsin mata- tekijän hyvinvoinnissa. Työvuorojen välissä pitäisi olla riit 0