HR viesti 2/2016 - Page 25

tapeleillä, joissa saavuttaminen unohtuu, ja saavutuksia lasketaan vallan määrällä”, Kauppinen summaa. Mahdollista vuoropuhelu HOTELLI RAVINTOLA Entä sitten johtamistyyli, jossa monologi on ainoa hyväksytty keskustelun muoto? Johtajat eivät voi käydä organisaatiossa dialogia muiden puolesta, huomauttaa Kauppinen – mutta he voivat kylläkin luoda systematiikan, joka luo mahdollisuuden, tilauksen ja alustan jatkuvalle dialogille. ”Viisaat johtajat tekevätkin näin – kun ymmärtävä HR siinä vielä tukee.” HR:n suhteen oleellista on tunnistaa vaateet, joita liiketoiminnasta HR:n tontille kohdistuu. Tämä selkiinnyttää Kauppisen mukaan myös, millaisen HR:n yhtiö tarvitsee. ”Ulkoa tulevat haasteet kytkevät tiedostavan HR:n enemmän lisäarvon luontiin ja sen kotiuttamiseen. HR:n tulisi ymmärtää ja määrittää oma roolinsa syntyvän lisäarvon INSPIROIVAT KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT VANAJAVEDEN RANNALLA – MYÖS ISOILLE RYHMILLE TULOSSA KEVÄÄLLÄ: kautta.” 23.-24. HUHTIKUUTA SPORTTIVIIKONLOPPU NAISILLE HR ei ole paijaus- ja halauskonttori 21.-22. TOUKOKUUTA PYSÄHDY HETKEKSI – HYVÄN OLON VIIKONLOPPU Kauppinen katsoo, että ilman liiketoiminnallista ymmärrystä HR on ”liian ihmislähtöinen”, eikä se pysty rakentamaan siltaa ihmisten ja liiketoiminnan välille. Liian humaani ei pidä olla muillakaan osa-alueilla: kukaan ei esimerkiksi voi ottaa ihmi- 23 km HML:sta KOKOUS- JA VAPAA-AJAN HOTELLI puh. 03 673 301 info@petaysresort.fi petaysresort.fi PETÄYS RESORT sen puolesta vastuuta hänen kilpailukyvystään työmarkkinoilla. ”Tämä vastuu on yhteiskunnan maksaman koulutuksen mukana hämärtynyt. Ihmiset ulkoistavat oman vastuunsa helposti esimiehilleen ja yhtiölle”, Kauppinen pohtii ja huomauttaa, että organisaation tulisi tehdä vastuut selviksi ja luoda ihmisille mahdollisuudet jatkuvaan kilpailukyvyn ylläpitoon. Yksi työpaikkojen uusista taikasanoista ja HR-väen mielimantroista on osallistaminen – mutta Kauppinen muistuttaa, että kyseessä on mitä suurimmassa määrin taitolaji, eikä se todellakaan edusta mitään one size fits all -osastoa. ”Vanha sananlasku kinkkumunakkaasta on edelleen voimassa. Kana osallistuu, mutta possu sitoutuu. Osallistaminen on kallista, hidasta ja epävarmaa”, hän napauttaa. Wanted: Chief Employee Experience Officer Kauppisen mukaan ilmeisenä vaarana on näennäisosallista Z[