HR viesti 2/2016 - Page 18

” Kansainvälisessä vertailussa suomalainen johtaminen pärjää ihan hyvin. Itse hän kokee olevansa johtajatyyppiä, joka haastaa ympärillä oleviaan ja odottaa myös itse tulevansa haastetuksi päivittäin. Hän puhuu ”poikkitonttisuudesta”, johon kuuluu ”Huonoja uutisia on tullut ja tulee edelleen, kun ei ole joustoa.” Paikallisen sopimisen puolesta puhuu sanavalmiin tohtoris- kiinnostus moneen asiaan ja aihepiiriin. Viime aikoina Mörtti- naisen mukaan sekin seikka, että Suomessa työpaikkojen väki nen on itse mieltynyt yhä enemmän lean-oppeihin: on varsin homogeenistä, ”eikä tippaakaan elitististä”. Mitä ”Lean resonoi nyt vahvasti, koska se antaa valtaa infor- pienempään firmaan mennään, sitä paremmin on sisäistetty maatiolle ja samalla tarpeettomat väliportaat katoavat. Kun vanhat kansalliset opit samasta veneestä ja yhteisestä hiilestä. kontrolli hajautetaan pienempiin osa-alueisiin, henkilöstö voi- Pomot eivät asusta missään norsunluutorneissa – tai jos niin maantuu ihan eri tavalla.” yrittävätkin tehdä, palautus maan kamaralle tehdään kollektiivisesti ja pian. Työpaikoilla soi blues ”Ei voida ajatellakaan tilannetta, että pk-sektorilla lähdet- Miten sitten henkilöstö voi suomalaisilla työpaikoilla tänä päi- täisiin kuvia kumartamaan. Se on enemmän sellaisen suuruu- vänä? – Mörttisen mukaan firmoissa ymmärretään hyvien den maailman ongelma, joka ei Suomea koske”, hän arvioi. työntekijöiden arvo ja halutaan pitää porukasta huolta, mutta tämän päivän bisneksen reunaehdot ovat sen verran kovia, Yksi homma vielä tekemättä että tavoitteet eivät täysimääräisinä täyty. Mörttinen teki väitöskirjaansa vuosituhannen lopulla ja työs- 16 HR viesti 2/2016