HR viesti 1/2021

1 / 2021
Työ ja hyvinvointi Hallitse tietotulvaa
Johtaminen Hyvä johtaminen milleniaalien perspektiivistä
Rekrytointi Monikanavaisuus kuuluu moderniin rekrytointiin
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen : www . hrviesti . fi

Julkista keskustelua naisjohtajuudesta ja sukupuolikiintiöistä on leimannut mututuntuma