Hovedkatalog_2022-23_Juni2020_HIGH_JOOMAG | Page 39

Kordana © - Flower Circus © Colorful - Sweet Home Roses © forced at DanRoses

39

NEW-NEW-NEW XClusivE TM Grande with big pots XClusivE TM Espalie XClusivE TM Stamrose
Få vores specielle folder med mere information og foto af alle typerne .
Okulerede roser fra væksthus
I 30 år har vi selekteret og testet sorter fra de bedste rosenforædlere i verden til vores produktion af roser . Sorterne kombinerer skønhed , holdbarhed og sundhed . Vore roser er alle fyldige og kompakte i væksten og egner sig til udplantning i havens bede samt i krukker . De okulerede roser drives frem i væksthus med lys og varme med levering i det tidlige forår til midt sommer .
Budded roses from greenhouse
For 30 years we have selected and tested varieties from the best rose breeders in the world for our production of roses . The varieties are all beautiful , healthy and long lasting . Our roses are all compact and suitable for planting in garden beds as well as in pots . The budded roses are forced in greenhouses with light and heat with delivery in early spring to mid-summer
Store , sunde , okulerede nye typer af potteroser
Okulierte Rosen aus Gewächshaus
Seit 30 Jahren haben wir für unsere Rosenproduktion Sorten der besten Rosenzüchter der Welt ausgewählt und getestet . Die Sorten vereinen Schönheit , Haltbarkeit und Gesundheit . Unsere Rosen sind alle kompakt im Wuchs und eignen sich sowohl zum Einpflanzen in Gartenbeete als auch in Töpfe . Die Augenrosen werden in Gewächshäusern mit Licht und Wärme mit Lieferung im zeitigen Frühjahr bis Hochsommer vermehrt .
Kontakt : Lars + 45 4020 1325