Hobby-Life Hobby-Life, Viborgmessen 2017 - Page 38

38 Information Rivercane - amerikansk bambus Når man ser en skov af bambus tænker man ikke på USA, men i det sydøstlige USA gror Rivercane langs flodbredderne. Riv- ercane (Arundinar- ia gigantea) er den eneste art af bam- bus, der er hjem- mehørende i USA. Som navnet an- tyder, gror River- cane langs flod- bredder og vandløb, hvor de kan danne meget store og meget tætte bambuskove kaldet ”canebrakes’” Da europæere først kom til Nor- damerika, fandt de ofte disse tætte canebrakes flere kilometer langs floderne. Økologisk er disse canebrakes meget vigtige. Canebrakes har tætte rødder, der gør dem meget effektive til at forhindre ero- sion, og de filtrerer også kvælstofgødning fra, så det ikke foruren- er vandløb. Ligeledes danner disse tætte skove et unikt levested for mange fugle og insekter. Nu farves materialet med plantefarver som bark fra valnøddetræ som giver en flot brun farve. Bloodroot (sanguinaria canadensis) en plante med hvide blomster giver en orange farve. Butternut (Juglans cinerea) hvid valnød giver en dyb sort farve. På gamle Cherookee kurve ser man tydelige disse farve sammen med rivercanes naturlige gullige farve. Lige som andre bambusarter blomster Rivercane med 30-40 år mel- lem blomstringerne, hvorefter planten dør efter at have spredt tusindvis af frø. Hvert frø, der spirer, vokser ikke kun over jorden men også med underjordiske stængler, som sender nye skud op over jorden. Ældre Cherokee rivercane kurv fra North Carolina I dag bygges ned til floden mange steder, så vilde Rivercane banker findes ikke i så stort antal mere. Cherokee indianerne har anvendt rivercane til kurvefletning i flere Cherokee kurve Cherokeeindianerne er kendt for deres fantastiske kurve overalt i tusind år på samme måde, som vi her i Danmark har anvendt pil. Da indianerne altid har elsket farver og mønster flækkede de river- verden. Denne gamle tradition der er gået i arv gennem generatio- ner, er nu blevet en unik og spændende indiansk kunstform. Kurve cane og farvede det før de flettede deres fantastiske mønstre. Rivercane bliver høstet på samme måde som pil til at flette kurve af. har været en integreret del af Cherokee-kulturen i tusindvis af år og Når de er ca. 250 cm høje og er 2 år gamle og tykkelse som en tom- er nu en stolt del af deres forhistoriske og moderne historie. I 1830 blev 16.000 Cherokee indianerne tvunget til at forlade de- melfinger. Klargøring af rivercane til kurvefletning tager lang tid. Først skal de res hjemland i South- og North Carolina til Oklahoma en march på høstes ofte langs flodbredder, hvor det skal bæres væk fra. Dereft- 1000 miles. Turen til fods tog over 2000 dage og 4000 døde under- er bliver røret splittet i 4, marven bliver skrabt af, så kun den skin- vejs. Omkring 1000 cherokeser skjulte sig i bjergene i North Carolina nende bark er tilbage. Disse lange tynde flade strimler kan yderlige og deres efterkommere lever der den dag i dag. Indianerne tog deres kurvetradition med til Oklahoma, men blev her deles til tyndere strimler. nødt til at bruge andre materialer som spåner af hvid eg, da der in- gen Rivercane var at finde i området. Oprindelig havde de gamle indianske mønstre ikke navne, men om- kring 1930 blev der gjort en indsats for at bevare de traditionelle mønster og mange af dem fik navne af de som indsamlede mønstre- ne, nu hvor cherokeeindianerne star- tede med at fremstille kurve som en salgsvare til turister. Navne som Chief’s Coffin, Chief’s Daughter, Mountain Peaks, Peace Pipe, Arrows og Broken Friend er nogle af de mest kendte mønstre. Se mønstrene på de næste sider. Indianerne anvendte 2 forskellige væ- veformer, enkeltvæv og dobbeltvæv- ning. De enkeltvævede er næsten alle i twill hvor vævematerialet går over og under stagerne i et bestemt mønster. De dobbeltvævede kurve er helt speciel- Dobbelvævet rivercane kurv le og kan væves så tætte at de er vandtætte.