Hobby-Life Hobby-Life nr. 3-2016 - Page 22

Havelygter 22
9 . Flet nu en krydsbort med stagerne som ligger ned . Start ved en tilfældig stage og lad gå foran en stage og ud bagved den næste . Fortsæt hele vejen rundt og lås den sidste stage bagved den første .
10 . Tag en tilfældig stage af de stager som sidder udvendig på lygten og bøj den rundt og stik den op under buen fra forrige omgang , så den ligger udvendig på den opretstående stage . Fortsæt med alle stager hele vejen rundt og den flotte krydsbort opstår . 11 . Start igen en krydsfletning med 1,5 mm peddigrør . Lad igen stagerne ligge parvis ovenpå hinanden . Flet 4 omgange krydsfletning .
12 . Klip nu de yderste stager af så tæt på krydsfletningen som muligt og flet en omgang krydsfletning mere .
13 . Fortsæt nu krydsfletning i en spiral rundt om lygten med ca . 2 cm i mellem .
14 . Afslut spiralen ud for starten ( der skal være ca . 12 cm tilbage af stagerne ) og flet videre med omgange af krydsfletning ca . 2 cm . Hæft enderne på peddigrørene ned under vævningen på indersiden .
15 . Læg nu en bagved , foran - ind kant : Blød stageenderne godt op og tag en tilfældig stage . Bøj stagen bagved stagen til højre for . Buen skal være 3 x stagens bredde . Lad stagen gå foran den næste stage og ind bagved nr . 3 . Klip den af midt imellem den 3 . og 4 . stage .
16 . Fortsæt på den måde hele vejen rundt . 17 . Afslut med at lade de sidste stager gå bagved og foran de første , så kanten bliver ens hele vejen rundt . 18 . Bor evt . huller i strandskaller og bind dem fast langs kanten med en snor eller peddigrør .
19 . Efter den dobbelte bund og krydsfletningen er det også flot at lave hexagonalflet på siden . Kryds stagerne parvis , så tæt på krydsfletningen som muligt . Stagen til venstre skal være øverst . Sæt en klemme på hvert kryds . Tag en blødgjort 6 mm sjene . Tag en klemme af og start sjenen under den bagerste sjene i krydset . Hold fast med en klemme . Fortsæt vævningen rundt over en under en over krydsene . Lås
Nyt rør
krydset som opstår over sjenen hver gang ved at sjenerne i krydset bytter plads . Fortsæt hele vejen rundt . Tag klemmerne af efterhånden og lås hele tiden de nye kryds , så bliver sjenen holdt på plads . Lad sjenen ligge dobbelt forbi 4 stager , så begge ender holdes på plads og klip af . Sæt en klemme på lukningen . Drej lygten ca . 1 / 4 omgang og start en ny omgang over krydsene lige over den første omgang . Flet 3 omgange på denne måde med samme afstand imellem . Start en krydsfletning lige over den sidste omgang . Flet 4 omgange krydsfletning og få stagerne så lodrette som muligt .
20 . Blødgør stageenderne godt og læg en bagved , foran - ind kant .
Havelygter 9. 22 Flet nu en krydsbort med stagerne som ligger ned. Start ved en tilfældig stage og lad gå foran en stage og ud bagved den næste. Fortsæt hele vejen rundt og lås den sidste stage bagved den første. 10. Tag en tilfældig stage af de stager som sidder udvendig på lygten og bøj den rundt og stik den op under buen fra forrige omgang, så den ligger udvendig på den opretstående stage. Fortsæt med alle stager hele vejen rundt og den flotte krydsbort opstår. 11. Start igen en krydsfletning med 1,5 mm peddigrør. Lad igen stagerne ligge parvis ovenpå hinanden. Flet 4 omgange krydsfletning. 12. Klip nu de yderste stager af så tæt på krydsfletningen som muligt og flet en omgang krydsfletning mere. 13. Fortsæt nu krydsfletning i en spiral rundt om lygten med ca. 2 cm i mellem. 14. Afslut spiralen ud for starten (der skal være ca. 12 cm tilbage af stagerne) og flet videre med omgange af krydsfletning ca. 2 cm. Hæft enderne på peddigrørene ned under vævningen på inde Y[MKH0H[YݙY ܘ[ H[[0YY[B\HY[[YYKY[YݙYY[[0H܋Y[[霙H Y[˜YKYY[Hܘ[[HYH[YݙY ˈ\[YZY[Y[[H[ ˈ YKMHܝ0H[pYH[HZ[[ M˂HY]YY]YHHYHY\HYݙYܘ[HKH[[]\[[HZ[[ ]N H܈] [\H[[\[[H\[š[[YY[ۛ܈[\YYܰNKHY\[ؘ[H[ܞYٛ][[\]B]]H^Yۘ[]0HY[ܞYY\H\\H00HܞYٛ][[B][Y Y[[[H[霙H0\ [[[YH0H\ܞYˈY[0ڛܝ ڙ[KY[[[YHY\ڙ[[[\[Y\Bڙ[HHܞY] \YY[[[YKܝ靛[[[ݙ\[[\[ݙ\ܞY[K0\‚ܞY]H0\ݙ\ڙ[[\[Y]ڙ[\HHܞY]]\Yˈܝ[BZ[[ Y[[Y\HYY\0[[0\[HY[HYHܞYH]\ڙ[[0HYˈYڙ[[YHؘ[ܘH Y\HYH[\\0HY\Y[[[YH0HZۚ[[ZY[K KY[\[BY[ݙ\ܞY[HYHݙ\[BY[ˈ] Y[H0H[HpYHYY[[YHY[[Y[[K\[ܞYٛ][YHݙ\[YBY[ˈ] Y[HܞYٛ][BY\HH]HH][Y H0YY[\H0[YݙY ܘ[ H[[