Hobby-Life Hobby-Life 4-2019 - Page 31

Besøg i Finland Det var en hektisk og super god uge med meget entusiatiske kursister som jeg med glæde vil tænke på, når de går i gang med at flette med både børn og voksne til efteråret. Jeg håber meget at de får udviklet deres helt specielle finske stil på denne type kurve sam- men med deres flotte papirgarn som er me- get oplagt. De var glade den sidste dag da vi flettede en stor hexagonalflettet kurv som de kunne have alle deres andre kurve med hjem i. Jeg håber en dag at kunne vende tilbage og nye den finske natur med alle de smuk- ke søer. 31