Hobby-Life Hobby-Life 4-2019 - Page 28

Besøg i Finland 28 Dette skilt som står ved indgangen til et Skillcenter i en mindre by lidt fra Tampere og der står ”Kreativitet kræver mod” Kreativitet kræver mod Skillcentre i Finland I maj måned var jeg inviteret en uge til Tampere i Finland for at un- dervise 15 lærerer fra organitationen Taito Pirkanmaa som har Skill centre over et stort område omkring Tampera. Denne organisation er den største af sin art i Finland. Taito som betyder færdigheder/skills udbyder kreative kurser til børn og voksne og fungerer på samme måde som vores musikskoler og billedeskoler her i Danmark. Disse centre tilbyder børn i alle aldre kurser i forskellige håndværk så som keramik, vævning, filtning, tegning, træsløj, metalsløjd, sy- ning og mange andre forskellige kreative aktiviteter. Børnene melder sig til et fag en gang om ugen 2 - 3 timer og mange går der igen- nem hele deres barndom. Skills centrene har en læseplan som de skal overholde for at få tilskud fra staten. Om aftenen tilbydes kur- ser for voksne. Jeg underviste lærere fra mange centre da deres fælles rektor Mar- ja-Leena Seilo synes de skulle lære de grundlæggende metoder i at flette med flade rattansjener, så de havde et nyt fag at tilbyde ele- verne. I selve Tampere bor der 220.000 indbyggere og her havde Taito Skill- center til huse i en stor gammel industribygning.