Hobby-Life Hobby-Life 3-2018 - Page 14

Minidrømmefangere 8. Klip et stykke søgræs eller græs med siv omkring i omkredsen af metal- ringen + 5 cm. Sy søgræsset fast med hampgarn rundt langs kanten med ca. 1 cm imellem stingene. 9. Klip ved afslutningen søgræsset til så enderne lige når hinanden. Det må gerne være meget tæt. Kom lidt lim imellem enderne. 10. Sy nogle gange rundt om lukning- en og lav et ophæng af resten af garnet. 11. Træk snore i forkellige længder igennem stingene, som holder søgræsset fast langs kanten. Træk snorene halvt igennem og bind en knude på begge ender tæt på metalringen. Sæt det antal snore i du ønsker. 12. Træk nu perler på snorene og bind en knude for at holde dem på plads. 13. Drømmefanger med hjul: Bevikkel igen metalringen med tungesting. Træk derefter tråde i fra den ene side til den anden, hvor de hele tid- en mødes på midten. Langs ringen er der ca. 1 cm imellem trådene. 14. Afslut med at gå ind til midten med den sidste tråd og sy rundt om alle trådene på midten et par gange. Fortsæt med at væve rundt over en under en omkring midten. Skift evt. til en anden farve. 15. Væv nogle striber ud fra midten ved at væve frem og tilbage om trådene parvis . Afslut drømmefangeren som beskrevet under pkt. 8 - 12. 16. Drømmefanger med net: Start nettet ved at sy store tungesting rundt langs kanten indvendig i ringen. 17. I næste omgang syes tungestingene i den første omgang. Fortsæt på denne måde indtil der kun er et lille hul i midten. Færdig gør igen drøm- mefangeren som beskrevet under pkt. 8 - 12. Stik evt. nogle små fjer ind i nettet. Der er mange andre muligeheder for mønstre på de små drømmefangere, brug fantasien. 14