Hobby-Life Hobby-Life 2-2018 | Page 4

Splejsede æg 4
7 . 4 . omgang : Start forneden på arbejdet . Splejs en snor fra hvert kryds sammen , så krydset bliver modsat og med en snoning imellem . Sæt splejsenålen igennem den højre snor i anden snoning og splejs den venstre snor igennem .
8 . Fortsæt på denne måde hele vejen rundt . Drej arbejdet med uret og tag snorene fra de næste to kryds og splejs dem sammen , så alle kryds bliver ens . 4 . omgang er nu færdig .
9 . 5 . omgang : Start foroven på arbejdet og splejs igen de 2 snore fra hvert sit kryds sammen , så krydset bliver modsat forrige omgang . Lad der igen være en snoning imellem splejsningerne i denne omgang . Hele tiden er det snoren til venstre som splejses igennem snoren til højre .
10 . Fortsæt rundt med uret ved hele tiden at dreje arbejdet . 5 . omgang er nu færdig .
11 . 6 . omgang : Start igen forneden på arbejdet . Splejs en snor fra hvert kryds sammen , så krydset bliver modsat forrige omgang . Kun en snoning som afstand imellem splejsningerne . 12 . 6 . omgang er færdig . 13 . Vend arbejdet og sæt et æg med den brede ende nedad ovenpå . Saml trådene op omkring ægget og stram til så splejsningerne ligger pænt . 7 . omgang : Splejs igen med en snoning imellem . Hold arbejdet samlet omkring ægget så vidt muligt .
14 . 8 . omgang : Vend ægget med med den tynde ende nedad og splejs med en snoning imellem .
15 . 9 . omgang : Vend ægget med den tykke ende nedad og splejs igennem med en snoning imellem . 16 . Kant : Tag snoren på 55 cm snor og stik splejsenålen igennem ca . 20 cm fra den ene ende . Splejs nu alle ender igennem denne snor i hver snoning . Lad startenden være udvendig på ægget .
17 . Fortsæt hele vejen rundt og kurven vil blive samlet . 18 . Fortsæt så der er 2 omgange overalt og lad slutenden være indvendigt på ægget . Pres de 2 rækker tæt sammen og stram op i alle snore , så kanten ligger tæt på den sidste splejsning . Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side . Spring over 1 snor og tag den 2 . snor mod venstre og splejs den igennem og træk den ned i en bue på kanten . Hvis der er for lidt plads til at stikke splejesenålen op på højre side , så lav plads med en spids syl inden , så du ikke ødelægger din splejsenål .
19 . Flyt splejsenålen hen til næste snor og stik den igen op på højre side . Spring igen 1 snor over mod venstre og splejs den 2 . snor igennem . Fortsæt på denne måde hele kanten rundt . Kanten er nu færdig . Klip nu alle ender af rundt langs kanten på nær startenden . 20 . Stik splejsenålen ind i kanten og træk den lange startende op igennem kanten
21 . Stik splejsenålen igennem på den modsatte side og træk snoren ind , så hanken dannes .
22 . Træk igen snoren op igennem kanten , så den hæftes og klip af .