Hobby-Life Hobby-Life 2-2016 - Page 30

Trekantet lysestage 6. Her er klodsen spændt op i punkterne 1 i begge ender. Brug en skrubbestål (rouhing gouge) når stagen skal drejes. Det er nødvendig at bruge pegefingeren som modhold for at få en lige flade, da det er ”afbrudt drejning”. Lad drejebænke køre med så høj hastighed som det er muligt, for at få så jævn overflade, dog uden at der er risiko for at klodsen river sig løs. Drej lidt på de tre sider på den underste del på stagen, inden der drejes videre på den øverste del. 7. Her drejes videre på øverste del. Drej lidt på alle tre sider. Man skal forvente at der skal flyttes fra 30 – 50 gange mellem de tre opspændingspunkter inden lysestagen er færdig. Det er en fordel, at lade landet blive i samme position når der drejes på de tre sider. 8. Her er drejet endnu længere ind på den nederste del. 9. Her er der drejet lidt på den øverste del. 10. Nu nærmer sig tykkelsen på midten 11. I bunden skal der drejes ind til den tynde reces som blev drejet under pkt. 4. 12. Nu skal de tre sider drejes ned til recessen. 13. Når der er drejet ind til recessen, ved vi, at de tre sider bliver lige store 14. For at få lysestagens tre sider lige store, så spænd op i punkt nr. 1 i begge ender. Drej ind til ønsket tykkelse. Mål med skydelære mellem land og hvor stagen er tyndest, og husk afstanden. Spænd op i punkt nr. 2 og drej ind til der er samme afstand. Fortsæt med punkt 3. 15. Her er nederste del drejet færdig. Det er vigtig at de tre sider er lige, da det giver den pæneste lysestage. 16. Her er toppen drejet færdig. 17. Her kan man se at der er drejet helt ned til recessen, så ved vi at de tre sider er lige store.Grunden til at recessen er trukket ca. 1,5 cm ned fra toppen er, at hvis man ikke har en ringpinol eller tandpinol, men bruger en almindelig spids pinol, så er der så meget træ tilbage, at der ikke er risiko for at træet flækker på grund af trykket fra pinolen. 18. Der spændes op i midten, og der drejes en reces så der kan spændes op i spændepatronen. Der pudses med sandpapir på langs af lysestagen. Det kan ikke gøres mens den køre rundt, da kanterne derved vil blive pudset væk. 19. Der er spændt op i spæn- depatronen, og der bores én 2 cm. dyb hul med en 2 – 3 mm. bor. Det gøres for at der er en markering af centrum, når de øverste 1,5 cm. er drejet væk. 20. Her er den øverste del drejet væk, og der bores ud til lyseholder. Da der er boret for med det tynde bor, vil lyseboret altid søge ind i midten. 21. Bunden stikkes af, og lysestagen er færdig. 30