Hi-Fi Spot Issue 4

Hi-Fi Spot брой 4/декември/2015 Тест к у в з Голям о тяло к л а м в В България Новат а ресивъ серия на Ma ри rantz Легенди Еволюцията те и к с е ч и з и ф а н музикални формати